Vol 3, No 3 (2023)

September

DOI: http://dx.doi.org/10.56630/jago.v3i3

Daftar Isi

Artikel

Muhammad Febriyandi Pratama, Miftahul Agri Farhan
PDF
106-112
Nursamsi Nursamsi, Nur Eni Nur, Mansur Mansur
PDF
113-122
Een N. Rupy, Tabita N. Ralahalu, Lily Joris
PDF
123-133
Kahar Kahar
PDF
134-143
Novitasari Irianingrum, Badia Raja Parlinggoman, Muh. Herjayanto
PDF
144-152
Muhammad Safir, Nur’aidah Nur’aidah, Kasim Mansyur, Livia Caprilia, Eny Heriyati
PDF
153-161
Andre Unmehopa, Christian Willem Patty, Shirley Fredriksz
PDF
162-169